Meist

Eesti Grupianalüüsi Selts on kutsealane mittetulundusühing, mis asutati 2004. aastal grupianalüüsi põhiväljaõppe läbinute poolt.

Meie tegevuse eesmärgiks on grupianalüüsiga tegelevate professionaalide ühendamine ning erialase tegevuse toetamine ja tutvustamine.

Seltsis on täna 13 liiget, kes rakendavad grupianalüüsi meetodit erinevates vaimse tervise valdkondades.

Meie seltsi liikmed

Aleksei Norden

aleksei.norden77@gmail.com
psühhoanalüütiline grupi
psühhoterapeut

Anneli Kaldoja

anneli.kaldoja@mail.ee
psühhoanalüütiline grupi psühhoterapeut
grupianalüütik

Heli Künnapuu

heli.kynnapuu@gmail.com
psühhoanalüütiline grupi
psühhoterapeut

Tatjana Fridman

info@psyhealthy.eu
psühhoanalüütiline grupi
psühhoterapeut

Aili Maar

ailimaar@hot.ee
psühhoanalüütiline grupi psühhoterapeut
grupianalüütik

Dimitri Listopad

listopadd@mail.ru
psühhoanalüütiline grupi psühhoterapeut
grupianalüütik

Eda Mölder

eda.molder@gmail.com
psühhoanalüütiline grupi psühhoterapeut
grupianalüütik

Ester Raiend

ester@tmk.edu.ee
psühhoanalüütiline grupi
psühhoterapeut

Kaie Palmet

kaie.palmet@collega.ee
psühhoanalüütiline grupi psühhoterapeut
grupianalüütik

Natalja Skvortsova

natalja.skvortsova@gmail.com
psühhoanalüütiline grupi
psühhoterapeut

Oksana Peetsalu

oksanapeetsalu@gmail.com
psühhoanalüütiline grupi
psühhoterapeut

Tiiu Kamdron

tiiu.kamdron@ttu.ee
psühhoanalüütiline grupi
psühhoterapeut

Reet Saareväli

reet.saarevali@gmail.com
psühhoanalüütiline grupi
psühhoterapeut

EGAS-e liikmed on lõpetanud 3- ja 5-aastased koolitused, omandades vastavalt kvalifikatsioonid: psühhoanalüütiline grupi psühhoterapeut ja grupianalüütik. 2014. aasta sügisel kaitsesid 6 seltsi liiget grupianalüütiku kvalifikatsiooni Vilniuse Ülikooli Meditsiiniteaduskonna Psühhiaatria Osakonna Täienduskoolituse juures.                                       

EGASe koostöö rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega

European Group Analytic Training Institutions Network ( E.G.A.T.I.N ) on Euroopa grupianalüüsi koolitusorganisatsioonide võrgustik, mille eesmärgiks on koolitustegevuse korraldamine ning koordineerimine. EGAS on E.G.A.T.I.N. liige alates 2005.a E.G.A.T.I.N koduleht

European Association of Psychotherapy (EAP) on Euroopa Psühhoteraapiate Assotsiatsioon. Aastal 2010 loodi Eesti Psühhoteraapiate Assotsiatsioon (EPTA), mis on Eestis erinevaid psühhoteraapia modaalsusi ühendav organisatsioon ning ühtlasi EAP liikmesorganisatsioon. EGAS on EPTA liikmesorganisatsioon. EAP Koduleht

European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) on täiskasvanute, laste- ja noorukite, grupi – ja pere psühhoanalüütilise psühhoteraapia praktikuid ühendav organisatsioon. 2012. aasta kevadel aktsepteeriti EGAS selle organisatsiooni grupisektsiooni liikmena. EFPP Koduleht

Eesti Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Assotsiatsiooni ( EPPA ) ühendab psühhoanalüütilise psühhoteraapiaga tegelevaid organisatsioone Eestis. EPPA Koduleht

Grupianalüüs on alguse saanud Inglismaalt peale II Maailmasõda, edasi liikunud Saksamaale ja sealt Skandinaavia maadesse. Grupianalüüsi Baltiriikide Projekti (BTPGA: Baltic Training Project in Group Analysis) eesmärgiks oli grupianalüüsi meetodi tutvustamine ja meetodipõhise pädevuse andmine Baltiriikide vaimse tervise spetsialistidele. Samuti grupianalüüsi erinevate rakenduste, erialade ja valdkondade nagu sotsiaaltöö, hariduse, meditsiini, psühhoteraapia ja organisatsiooni spetsialistide koolitamine, juhendamine ning koostöövõrgustiku loomine.

1995-1996 viidi Vilniuses läbi esimene grupianalüüsi sissejuhatav kursus Norra Grupianalüüsi Instituudi (Oslo) ja Leedu Grupi Psühhoteraapia Assotsiatsiooni koostöös Eesti, Läti ja Leedu psühholoogidele, psühhiaatritele. Kursuse läbiviimist toetasid Leedu Tervishoiu Ministeerium, Vilniuse Ülikool, Leedu Meditsiini ja Psühhiaatria Assotsiatsioon ning Põhjamaade Psühhiaatrite Ühendkomitee Balti riikide alamkomitee; kursust rahastas Norra Vaimse Tervise Nõukogu.
Esimese grupianalüüsi sissejuhatava kursuse Baltiriikide vaimse tervise spetsialistidele viisid läbi Norra Grupianalüüsi Instituudi liikmed Steinar Lorentzen, Tore S¸rlie ja Kjersty Lyngstad. Projektis osales 31 ja läbis edukalt 29 psühholoogi (MA kvalifikatsiooni baastasemel), psühhiaatrit (MD).

BTPGA struktuuri, projekti tulemuste ja hinnagu kohta saab huvitatu lugeda: Lorentzen S., et al. (1998). Block training in Group Psychotherapy in the Baltic States in Group Analysis. Group Analysis, Vol. 31, No. 3.

1998. aastal alustasid Eestis grupianalüüsi koolitusega Leedu grupianalüütikud Eugenius Laurinaitis ja Erna Petkute, kes olid saanud väljaõppe ja koolitamise õigused Heidelbergi Grupianalüüsi Instituudis. Hiljem liitus nendega veel Vidmantas Stulpinas. Eesti koolitused viidi läbi aastatel 1998 – 2001 Vilniuse Psühhoteraapia Koolituskeskuse poolt, alates 2002 – 2005 Vilniuse Ülikooli Meditsiiniteaduskonna Psühhiaatria osakonna Täienduskoolituse poolt.

Eesti grupianalüüsi väljaõppe keeleks sai vene keel.

2014. aasta sügisel kaitsesid 6 seltsi liiget (Aili Maar, Irina Nelissova, Anneli Kaldoja, Kaie Palmet, Eda Mölder ja Dimitri Listopad) grupianalüütiku kvalifikatsiooni Vilniuse Ülikooli Meditsiiniteaduskonna Psühhiaatria Osakonna Täienduskoolituse juures.