Mis on grupianalüüs?

Grupianalüüs ehk grupiteraapia psühhoanalüüsi meetodil on teraapiavorm, mis keskendub grupis kujunevale dünaamikale ja liikmete omavahelistele suhetele.    

Selle lähenemise aluseks on psühhoanalüütilised põhimõtted nagu alateadvuse ja mineviku mõju praegusele käitumisele. 

Grupis kujunevad dünaamilised protsessid, mis peegeldavad liikmete isiklikke väljakutseid ja arengut. Sellelt pinnalt on võimalik teadvustada nii seda, kuidas me iseendast ja oma suhetest mõtleme kui ka seda, kuidas meie mõtted ja tunded käitumises väljendudes “loovad” suhted ja reaalsuse, milles elame.

Grupianalüüsi protsess on avatud ja vähe struktureeritud, võimaldades grupiliikmetel vabalt väljendada oma mõtteid ja tundeid ning uurida nende päritolu. Keskendutakse  grupisisestele suhetele ja suhtlemismustritele, aidates osalejatel mõista, kuidas nad suhestuvad teistega ja kuidas teised neid tajuvad.

Sageli arutletakse grupianalüüsi sessioonil sellistel teemadel nagu üksindus, minu suhete iseloom teistega suhtlemisel, tunnete väljendamisega seotud probleemid, minu vajadus teiste inimeste järele ja vastupidi, kannatlikkus vs. kannatamatus, igapäevaste probleemide ja eluraskuste peegeldumine grupiprotsessides jne.

Kellele sobib grupianalüüs?

Grupianalüüs sobib neile, kelle probleemid avalduvad eelkõige isikutevahelisel tasandil:

näiteks üksindus, isolatsioon, kartlikkus, oskamatus luua ja hoida lähedasi suhteid, kalduvus konkureerima, agressiivsus, umbusklikkus, raskused autoriteetidega suhtlemisel, egoism, vähene enesekindlus, sõltuvus, eksistentsiaalsed probleemid – elumõtte puudumise tunne, lein/kaotusvalu, ärevus, rahulolematus elu või tööga, surmahirm, jne.

Grupianalüüs aitab eelkõige sel juhul, kui inimene:

  • on motiveeritud endaga tööks (psühhoteraapiaks),
  • on valmis regulaarselt osalema grupitöös,
  • soovib enda külgi avastada.

Grupianalüüsi eelised

  • Grupp oma koosseisus ongi nagu tükike reaalset elu, ainult selle vahega, et siin on tunduvalt turvalisem: grupis toimuv ei kahjusta sinu huvisid reaalses elus, sest sa ei puutu nende inimestega muul viisil kokku.
  • Tagasiside ja toetus tuleb mitmelt inimeselt, mis annab mitmekülgsema tagasiside (peegelduse) sinu mõtetele, tunnetele ja käitumisele.
  • Inimese raskused suhtlemisel tulevad ilmsiks vaid teistega koos. Ning seega saab neid raskusi ka ületada teiste abil.
  • Arenguprotsess on regulaarne ja pikaaegne ja võimaldab tuua ellu muudatusi järk-järgult. 
  • Kuuluvuse ja toetuse kogemuse saamine  
  • Oluliselt taskukohasem kui individuaalteraapia

Lisalugemist grupianalüüsi kohta

Grupianalüüsi lühi- ja lähiajalugu
Ülevaates kirjeldatakse lühidalt grupianalüüsi tekke- ja arengulugu, filosoofilist tausta ning rakendamise võimalusi. Tekst sisaldab akadeemilise hea tava kohaselt vahetuid viiteid originaalallikatele, et lugeja teaks missugustele allikatele huvi korral tähelepanu suunata. Loe täispikka ülevaadet

Miks grupianalüüs?
Kirjutame lahti, mis on grupianalüüs, mille poole püüdleb ja miks seda analüüsimeetodit kasutada. Loe täispikka ülevaadet

Veebikogud, väljaanded ja bibliograafiad
Kaks põhjalikumat grupianalüüsi bibliograafiat leiab huvitatu veebikogudest The Journal of Group-Analytic Psychotherapy 1967-1991 ning The Journal of Group Analysis

Donelson R. Forsyth kirjutab lihtsalt keerulistel teemadel. Tema õpikud peaks kuuluma iga grupipsühholoogia õppuri ning huvilise kohustusliku lektüüri hulka.

Kahtlemata üks enimloetud grupinõustamise ja -psühhoteraapia ´grand old man´ on Irvin D. Yalom.W.R.Bion´i tööde täielik bibliograafia.

Grupianalüüsi organisatsioonid
E.G.A.T.I.N (European Group Analytic Training Institutions Network) on Euroopa grupianalüüsi koolitusorganisatsioonide võrgustik, mille eesmärgiks on koolitustegevuse korraldamine ning koordineerimine. EGAS on E.G.A.T.I.N. liige alates 2005.a.

EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) on täiskasvanute, laste- ja noorukite, grupi – ja pere psühhoanalüütilise psühhoteraapia praktikuid ühendav organisatsioon. EFPP kolmas konverents „Changing Culture and Psychoanalytic Psychotherapy. toimus Eesti Psühhoanalüütilise Seltsi, Eesti Grupianalüüsi seltsi (EGAS) ja Eesti Laste Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Seltsi poolt korraldatuna 2005. aastal Eestis, Tallinnas.

Grupianalüüsi Instituut Londonis (IGA: The Institute of Group Analysis) rajati S.H.Foulkes´i ja tema kolleegide poolt 1971 aastal.

Grupianalüüsis osalemiseks võta meiega ühendust.