Info korraldatavate koolituste kohta:

KOOLITUS “GRUPITÖÖ JUHTIMINE JA KORRALDAMINE”

haridus-, sotsiaal ja vaimse tervise valdkonna töötajatele


Info ja kontakt:  info@egas.ee, tel. +372 5021 900
Sihtgrupp: Haridus-, sotsiaal-, vaimse tervise- ja muu valdkonna spetsialistid, kes tegelevad oma töös gruppidega.
Eesmärk: Arendada gruppidega töötavate spetsialistide kompetentse grupi juhtimisel ja administreerimisel, mida kasutada oma professionaalses tegevuses.
Koolitajad: Grupianalüütikud Eda Mölder, Anneli Kaldoja, Kaie Palmet ja psühhoanalüütilised grupiterapeudid Tiiu Kamdron, Ester Raiend ja Heli Künnapuu.